‘Ik vind het een uitdaging om een installatietekening te maken die afgestemd is op de wensen van de klant. Zo zorg ik ervoor dat de klant krijgt waarvoor hij opdracht gegeven heeft. De nauwe samenwerking met de monteurs tijdens de ontwerp- en montagefase zorgt ervoor dat we werken als een team.’